Föreläsning på simläger

”Att få chansen att dela vidare erfarenheter, upplevelser och lärdomar är något jag försöker göra mer och mer. Jag blev inbjuden att föreläsa på Mellansvenska Simförbundets simläger i Älvdalen nu i slutet av augusti. 37 ungdomar och tränare lyssnade när jag pratade om vikten att tänka långsiktigt och ha tålamod.”